7 Oktober - Jaarvergadering C.V. De Gaanders

Jaarvergadering C.V. De Gaanders woensdag 7 oktober

 

Het bestuur van C.V. De Gaanders nodigt alle Gaanders leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 7 oktober a.s. in De Bles.

Aftredend en herkiesbare bestuurslid is Peter Bregman, het bestuur draagt Marco Faas voor om toetreding tot het bestuur.

Om 20.00 uur zal de koffie klaar staan, om 20.30 uur zal de vergadering geopend worden.

In verband met de corona maatregelen dient iedereen zich vooraf aan te melden via info@degaanders.nl

Bij voorbaat dank.

Bestuur C.V. De Gaanders

TOP